بلاقا گؤرهما قصد توهين يا جسارت به محضر عالي هم وطنان ارمني ميهن دوست نداريم. ولي برخي جسارت ها و توهين هاي داشناكسيون فاشيسم بايد به اطلاع مردم رسانده شود تا خداي نكرده در آينده اتفاقاتي نظير فاجعه اورميه و خوجالي پيش نيايد.ما مطمئن هستيم ارامنه منصف وآگاه
هموطن ما از اقدامات و جنايات ضد بشري ارامنه داشناك و فاشيست هيچگاه حمايت نمي نمايند.

--------------------
سخناني از بزرگان
● هايديگر :
\" اگر زبان ملّتي از بين برود آن ملّت هم از صحنه هستي خارج شده است.\"

● ميلان كوندرا :
\" نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه آن است. بايد كتابهايش را، فرهنگش را، زبانش را از ميان برد. بايد كسي را واداشت كه كتابهاي تازه اي بنويسد ، فرهنگ جديدي را جعل كند و بسازد، تاريخ و زبان جديدي را اختراع كند ، كوتاه زماني بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش مي كند. دنياي اطراف همه چيز را با سرعت بيشتري فراموش مي كند.\"

● ماهاتما گاندي :
\" كسي كه زبان و ادبياتش را نخوانده باشد، تاريخش را نخواهد دانست و آن كس كه تاريخش را نداند آينده اي ندارد.\"

● پروفسور حسابي :
\" نه سبزم نه قرمز ، زبان مادري ام را ياد بگيرم، برايم كافيست.\"

● مثل فرانسوي :
\" كسي كه زبان مادريش را نميداند (ياد نگرفته) وحشي است.\"

● فرانتس فانون :
\" استعمار براي تسلط بر اقوام تحت ستم خود قلبهاي آنان را تحريف و آنان را نابود ميكند.\"

● ابن خلدون :
\"وقتي ملت بزرگي اسير ملتي كوچكتر از خود ميشود، خود را فراموش ميكند.\"

بؤلوم لر
     

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان

سایغاج
rss feed
تهران هاراي: نسلكشي و جنايت توسط ارامنه يا تركان،كدام يك؟
بررسي نسلكشي و جنايت - ارامنه يا تركان ؟
آنا یارپاق       ایلگی      
تعداد بازدیداین مطلب: 0

(نقش حزب داشناك در وقايع سال 1915)

داشناكسيتيون (نقش حزب داشناك در وقايع سال 1915) دكتر اردال ايلتر, مورّخ- ترجمه عيوض بيات-قسمت يكم 


در بين احزاب انقلابي ارمني، حزب داشناك باسابقه‌ترين، مهم‌ترين و تأثيرگذارترين حزب در حيات و مقدورات ارامنه بوده است. كلمه «داشناكسيتيون» كه به معني فدراسيون، اتحاد و اتفاق به كار مي‌رود، در زبان تركي به صورت مخفف «داشناك» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در نتيجه فشارهايي كه از سوي تزار در جهت از بين بردن راديكاليزم در روسيه صورت گرفته بود، برخي از ارامنه كه عملكرد حزب «هينچاك» را كافي نمي‌دانستند، با هدف گردآوردن و متحد كردن ارامنه، ابتدا تحت عنوان «تروشاك» (پرچم) و سپس در سال 1890 تحت عنوان داشناكسيتيون، حزبي را تشكيل دادند. به خاطر انتشار نشريه‌اي به نام تروشاك، به حزب تروشاك هم معروف شده بودند. حزب داشناك كه از اتحاد گروه‌هاي ماركسيست و سوسيال- دمكرات تشكيل شده بود (فدراسيون انقلابي ارمني)، تا سال 1892 برنامه و طرح مشخصي نداشت. داشناك‌ها بعد از اولين كنگره عمومي خود در سال 1892، برنامه‌اي را قبول و تصديق كردند. آنها اين برنامه را از تشكيلات «اراده خلق» اخذ نموده بودند. «كريستاپور ميكائيليان» (1905-1859) از مؤسسين حزب داشناك، كسي بود كه در تشكيلات اداره خلق پرورش يافته بود. به همين دليل، برنامه آنها بر اساس اصناف و سوسياليسم شكل گرفته بود. بدين ترتيب، داشناك‌ها كه به خود نام سوسياليست- دمكرات، سوسياليست- انقلابي، ملي‌گرا و عدم مركزيت داده بودند، به عنوان گروهي تروريستي وارد عرصه فعاليت شدند. داشناك‌ها به عنوان سمبل دشمني، انتقام و ترور، علامت خنجر را در پرچم خود قرار دادند.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
تعداد بازدیداین مطلب: 0

ساموئل ويمزآمريكايي و افشاگريهاي وي در موردارامنه


ادعاهاي دروغين قتل عام ارامنه جهت سرپوش نهادن به جنايات خود درقره باغ آزربايجان


ساموئل ويمز با اشاره به تحريك ارمنيها توسط جاسوسان روسي، در خصوص شكل گيري اعمال تروريستي ارامنه در سرزمين امپراطوري عثماني مي نويسد: « سال 1890 در داخل سرزمينهاي امپراطوري عثماني گروه تروريستي كوچكي از ارامنه جهت تصاحب سرزمين واموال مسلمانان به نهضت انقلابي پرداخت. آنها در حاليكه در عرض 500 سال گذشته با تركان متقابلاً روابط دوستانه و مسالمت آميز داشتند به عمليات تروريستي عليه مسلمانان عثماني پرداختند.
تا سال 1915- 1914 اين باند تروريستي در امپراطوري عثماني آنقدر كوچك بود كه تركها به آن اهميتي نمي دادند. بعد از شروع جنگ اشغالگرانه روسيه عليه عثماني، ارمنيها جهت تصاحب سرزمينهايي كه در حسرت آن بودند با روسها متحد شدند....


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
جمعه 19 اردیبهشت 1393 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

(نقش حزب داشناك در وقايع سال 1915)

داشناكسيتيون (نقش حزب داشناك در وقايع سال 1915) دكتر اردال ايلتر, مورّخ- ترجمه عيوض بيات-قسمت يكم 


در بين احزاب انقلابي ارمني، حزب داشناك باسابقه‌ترين، مهم‌ترين و تأثيرگذارترين حزب در حيات و مقدورات ارامنه بوده است. كلمه «داشناكسيتيون» كه به معني فدراسيون، اتحاد و اتفاق به كار مي‌رود، در زبان تركي به صورت مخفف «داشناك» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در نتيجه فشارهايي كه از سوي تزار در جهت از بين بردن راديكاليزم در روسيه صورت گرفته بود، برخي از ارامنه كه عملكرد حزب «هينچاك» را كافي نمي‌دانستند، با هدف گردآوردن و متحد كردن ارامنه، ابتدا تحت عنوان «تروشاك» (پرچم) و سپس در سال 1890 تحت عنوان داشناكسيتيون، حزبي را تشكيل دادند. به خاطر انتشار نشريه‌اي به نام تروشاك، به حزب تروشاك هم معروف شده بودند. حزب داشناك كه از اتحاد گروه‌هاي ماركسيست و سوسيال- دمكرات تشكيل شده بود (فدراسيون انقلابي ارمني)، تا سال 1892 برنامه و طرح مشخصي نداشت. داشناك‌ها بعد از اولين كنگره عمومي خود در سال 1892، برنامه‌اي را قبول و تصديق كردند. آنها اين برنامه را از تشكيلات «اراده خلق» اخذ نموده بودند. «كريستاپور ميكائيليان» (1905-1859) از مؤسسين حزب داشناك، كسي بود كه در تشكيلات اداره خلق پرورش يافته بود. به همين دليل، برنامه آنها بر اساس اصناف و سوسياليسم شكل گرفته بود. بدين ترتيب، داشناك‌ها كه به خود نام سوسياليست- دمكرات، سوسياليست- انقلابي، ملي‌گرا و عدم مركزيت داده بودند، به عنوان گروهي تروريستي وارد عرصه فعاليت شدند. داشناك‌ها به عنوان سمبل دشمني، انتقام و ترور، علامت خنجر را در پرچم خود قرار دادند.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
تعداد بازدیداین مطلب: 0

نقبي بر تاريخ ( جنايات پارسيان نسبت به مسيحيان)

در باب اعمال و جناياتي كه شاهان ساساني در برابر مسيحيان و ديگر مذاهب و فرق انجام داده اند گاه چنان اخبار دهشتناكي وجود دارد كه بيشتر به افسانه اي هولناك شباهت دارد. بدون شك در زمان ساسانيان روحانيون زردشتي بسيار متعصب بوده و در داخل كشور مدعي تسلط تام و مطلق بوده  و بيشتر اين جنايات و كشتارها تحت تاثير و يا نظر مستقيم انان بوده است. به نمونه هائي از اين جنايات كه در عهد شاهان ساساني در قرن چهارم و پنجم روي داده است اشاره ميكنيم.

در كتب سرياني اعمال شهدا آزار و تعقيب عيسويان ،‌كه مدت 200 سال با فواصل چند بطول انجاميد ، مسطور است اين كتب با وجود اينكه از روي تعصب شديد نوسته شده است و داراي بافته هاي زيادي ميباشد ولي از ان جهت كه متكي به اسناد و روايات معتبر است ،‌براي كيفيت تمدن پارسيان در ان زمان از منابع بسيار خوب به شمار ميرود(1)

از سال 339 تا هنگام فوت شاهپور دوم عيسويان به شديدترين نحو به مجازات مي رسيدند . مخصوصا در ولايات شمال غربي و در نواحي مجاور روم زجر و ازار عيسويان بشدت جاري بود، كشتارها رخ داد و جماعتي تبعيد شدند در سال 362 ميلادي هليو دور اسقف را با 9000 عيسوي ساكن شهر مستحكم فنك واقع در بزنده پس از شورشي كه كردند ، به خوزستان تبعيد نمود. سوزمن مقتولين عيسوي را به 12000 نفر بالغ دانسته است (2)آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
سه شنبه 14 خرداد 1392 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

قتل عام واهي ارامنه

گاه با خود مي انديشم كه چرا هميشه سعي بر ان داريم كه تمامي وقايع تاريخي را به ديگران نسبت داده و براي خود دامن عفاف بپوشيم و خود را منزه بدانيم. ديروز دوست كردي انچنان با شلاق و تازيانه قتل عام واهي ارامنه بر صورتم زد و ادعاي گشتار بيش از 1.5 ميليون ارمني را به اسناد امريكائي مستند ساخت كه مجبور شدم شبانه سراغي از كتاب مورد ادعائي ايشان رفته و در برك هاي مورد استناد ايشان جد و نياكان ايشان را نيز در ان شريك بيابم.

امروز وقتي ان مطالب را از كتاب مورد اشاره ايشان برايشان ارسال نمودم ،‌ان را جعلي و غير واقعي فرمودند و بيان داشت كه در كتابي كه دست ايشان است چنين چيز هائي وجود ندارد. دوستاني كه اين كتاب را در دسترس دارند در صورت امكان مرا از توهم خارج سازند.آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

فاجعه كشتار مسلمانان (خوجالي)


شهر خوجالي از ماه سپتامبر 1991 در محاصرة ارمنيان قرار داشت و مايحتاج عمومي مردم توسط هليكوپتر به شهر رسانده مي‌شد. با آغاز سال 1992 حملات ارمنيان به شهر افزايش يافت. در جادّة آسفالتي كه از اراضي عسكران مي‏گذشت، خندق‏هاي بزرگ كنده و برخي اراضي را مين‏گذاري كرده بودند. راه شوشا – خوجالي نيز به همين نحو مسدود شده بود. سيم‏هاي ارتباطي برق قطع و آب و گاز مصرفي مردم متناوباً مختل مي‏شد. از ماه نوامبر 1991 تمامي راه‏هاي ارتباطي به خوجالي مسدوده شده و تنها از طريق هليكوپتر به مردم شهر كمك‏رساني مي‏شد. از ماه نوامبر 1991 تا ماه فورية 1992 به 7 هليكوپتري كه در مسير عسكران يا شوشا به خوجالي در پرواز بودند، تيراندازي شده بود. از اواخر ژانوية 92/ اوايل بهمن 70 همزمان با سقوط هليكوپتري كه به مرگ 40 نفر انجاميد، پرواز هليكوپترها به خوجالي محدود شد.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
تعداد بازدیداین مطلب: 0

اعترافات شوك آور يك روزنامه نگار وشاعر ارمني در باره فاجعه خوجالي

اينروزها آذربايجان در سالگرد فاجعه قتل عام اهالي خوجالي قره باغ بدست ارامنه'روزهاي غمباري را سپري ميكند. ترجمه وانتشار بخشهايي از اين اعترافات كساني كه در اين كشتار شركت داشته اند ميتواند در روشن شدن زواياي تاريك وپنهان اين فاجعه بسيار موثر باشد.نمونه حاضر يكي از اينگونه اعترافات ميباشد..اين اعترافات كه از يكي از سياهترين لكه هاي ننگ تاريخ بشريت پرده بر ميدارد توسط يك روزنامه نگار وشاعر معروف ارمني نگاشته شده است كه خود در آن جنايات شركت داشته وآنرا مايه افتخار خود وارامنه ميداند. باشد كساني كه هنوز نسبت به وقوع اين فاجعه با ترديد مينگرند با خواندن اين اعترافات صريح وتكاندهنده بخود بيايند.

يكي‌ از شعرا و نويسندگان مشهور ارمني به نام زوري بالايان در كتابي‌ تحت عنوان ؛احيا دوباره روحمان؛ از قتل عام خوجالي در تاريخ ۲۶ فوريه ۱۹۹۲ كه خود نيز در آن شركت داشته چنين مينويسد:

با خاچاتوريان به خانه اي كه تصرف كرده بوديم وارد و كودك ۱۳ ساله توركي راديديم كه توسط سربازان ارمني به پنجره اتاق ميخكوب شده بود خاچاتوريان براي اينكه جلوي گريه و فريادهاي كودك را بگيرد پستان بريده شده مادرش را به زور در دهان وي فرو برد بعد از آن من پوست سر و سينه و شكم كودك را كنده و تايم گرفتم كودك در عرض هفت دقيقه بر اثر شدت خونريزي جان داد و من با اين عمل دچار شادي و شعف زايد الوصفي شدم و تمام روحم سر شار از غرور گرديد.

خاچاتوريان جسد كودك را تكه تكه كرده و در مقابل سگهايي كه از نژاد خود تركها هستند انداخت!شب همانروز اين كار را با سه كودك ديگر ترك تكرار كرديم `بدين شكل من به وظيفه خود به عنوان يك ارمني عمل كرده و يقين دارم كه كه تمامي‌ ارامنه به ما و كارهايمان افتخار خواهند كرد.

زوري بالايان - از كتاب احيا دوباره روحمان- چاپ شده در صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۲ نشريه وانادزور بتاريخ ۱۹۹۶.

علاوه بر اين نويسنده و روزنامه نگار ديگر ارمني به نام ديويد خرديان كه اكنون ساكن لبنان مي‌باشد در لابلاي صفحات ۱۹ تا ۷۶ كتابي تحت عنوان'' در راه صليب'' از مصيبتهاي وارد به اهالي خوجالي در طي‌ قتل عام آنها توسط ارامنه به عنوان افتخار ارامنه ياد كرده و در صفحهٔ ۲۶ آن نوشته است:در يك صبح سرد در نزديكيهاي داش بولاق مجبور شديم براي عبور از يك باتلاق از اجساد پلي‌ براي عبور بسازيم ''پود پول كوويك اوهانيان '' وقتي‌ ترس مرا در عبور از روي اجساد ديد و اشاره كرده وگفت نترس حركت كن و من پايم را روي جسد دختري ۹ تا ۱۱ ساله گذاشته و شروع به حركت نمودم.پاهايم وتمام شلوارم غرق خون شده بود. بدين شكل ما از روي اجساد ۱۲۰۰ نفر كه پلي‌ براي ما شده بودند گذشتيم.

در صفحهٔ۶۲ و ۶۳ '' مارتين ۲'' از يك گروه ارمني به نام كافلان كه وظيفه سوزاندن اجساد را بر عهده داشتند نام برده شده و در ادامه آمده است: ۲۰۰۰ نفر از منگولهاي پست(توركها) در يك كيلومتري خوجالي سوزانده شد .در آخرين ماشيني كه براي سوزاندن حمل ميكردند من دختري ۱۰ ساله را ديدم كه عليرغم زخمهاي زياد در ناحيه سر و دست وسرما و گرسنگي همچنان زنده بود و به سختي نفس مي‌كشيد ;دخترك به من نگاه ميكرد و من هيچگاه چشمها ي آن دختر ۱۰ ساله را كه با مرگ دست و پنجه نرم ميكرد را فراموش نخواهم كرد `سربازي به نام تيكرانيان گوشهاي دخترك را گرفت و او را كشان كشان به داخل اجسادي انداخت كه قرار بود سوزانده شوند سپس مواد آتش زا بر روي آنها ريخته و اجساد راآتش زدند' صداي نالهٔ و فرياد كساني‌ كه هنوز زنده بودند از ميان آتش به گوش ميرسيد.

نوشته شده توسط: بابك

http://www.radiofarda.com/content/f7_OSCE_Karabakh/403421.htmlآرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

Şuşanın işğalından 21 il ötür

Bu gün Şuşa şəhərinin ermənilər tərəfindən işğal olunmasından 21 il ötür
Azərbaycanın bu qədim, zəngin tarixə və mədəniyyətə malik şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın işğalı başa çatdırılıb.

Bununla, ermənilər bölgənin Azərbaycandan faktiki qoparılmasına nail olublar. Şuşanın işğalı nəticəsində 480 günahsız vətəndaş qətlə yetirilib, 600 nəfər yaralanıb, 22 min nəfər öz yurdundan didərgin düşüb. Əsir götürülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib. Bu siyahıya Xan mağarası, Qaxal mağarası, Şuşa qalası da daxil olmaqla bütövlükdə 279 dini, tarixi və mədəni abidə daxildir.

Ermənilər Azərbaycana məxsus olan bir çox abidənin məhv edilməsinə və ya erməniləşdirilməsinə nail olublar. Onlar Şuşada Məscidləri, 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3 muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar.

Ümumilikdə 1992-ci il mayın 8-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğal etməsi nəticəsində Azərbaycanın 289 kvadrat kilometr ərazisi ermənilərin nəzarətinə keçib.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

بيست ويكمين سالگرد اشغال شوشا

امروز سالگرد اشغال شهر شوشا از شهرهاي قره باغ آزربايجان توسط ارامنه است.شهر شوشا در آزربايجان به شهر موسيقي و موزه هاي تاريخي معروف است.(چنانكه اوزيير حاجي بيف موسيقيدان معروف دنيا و كارگردان فيلم  مشدي عباد در اين شهر متولد شده است )اين شهر تاريخي مسكن انسانهاي اوليه ميباشد.ارامنه اين شهر را در ۷ و8 مي سال۱۹۹۲ با قتل عام۶۰۰ نفر اشغال كردند.متاسفانه ارامنه بعد از اشغال اين شهر تمام اثار قديمي و تاريخي ان را از بين بردند.البته بسياري از ارامنه اين عمل حزب داشناكسيون را تقبيح كردند.اين بي عدالتي همچنان ادامه داشته و سكوت جامعه جهاني و جوامع اسلامي علامت سوال بزرگي براي عدالتخواهان دنيا ايجاد نموده است.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
تعداد بازدیداین مطلب: 0

نتايج سنگين اجتماعي-سياسي مسلح‌شدن ارامنه

 در سالهاي سقوط شوروي سابق در آذربايجان


«قره‌باغ كوهستاني خاك ازلي آذربايجان است... ارامنه به عنوان ميهمان به خاك ما آمده‌اند...

كميته اختصاصي در قره‌باغ كوهستاني توسط رهبران اتحاد جماهير شوروي و در وهله اول توسط گورباچف تشكيل شده است و تشكيل اين كميته به معناي تقويت تمايلات جدايي‌طلبانه در قره‌باغ كوهستاني بود.»[1]
(بخشي از سخنان آقاي الهام علي‌اف رياست جمهوري آذربايجان در جمع اهالي ولايت آغدام)
بلشويك‌ها همانگونه كه با حاكميت شوروي بر آذربايجان مشكلات جدي را به همراه خود آوردند، به هنگام ترك كشور نيز با ايجاد مجدد مشكلات مشابه از حاكميت كنار رفتند. همانگونه كه ذكر شد، كمونيست‌ها همانند زمان ورود و موجوديت خود، در هنگام خروج خود نيز در سياست‌هاي خود برعليه آذربايجان، با مهارت خاصي از ارامنه استفاده نمودند. ناسيوناليست‌هاي ارمني نيز در هر سه مرحله يعني مراحل تاسيس، حاكميت و سقوط دولت شوروي، صرفاً با كمك حكومت شوروي، ادعاهاي بي‌پايه و اساس خود برعليه آذربايجان را مكارانه تحقق بخشيدند. بدين ترتيب، همكاري‌هاي آشكار و پنهان اتحاد بلشويك-داشناك مشكلات ذيل را براي آذربايجان ايجاد نمود:
- چشم‌داشت نسبت به تماميت ارضي كشور؛
- مشكلات اجتماعي داراي نتايج سنگين؛
- تجاوز همه‌جانبه برعليه منابع انساني و ارزشهاي ملي-معنوي؛
- تضعيف سياسي، اقتصادي و نظامي؛
- بحران در حاكميت سياسي و پراكندگي در مديريت دولت.


آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار : 1 2 3 4
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir