بلاقا گؤرهما قصد توهين يا جسارت به محضر عالي هم وطنان ارمني ميهن دوست نداريم. ولي برخي جسارت ها و توهين هاي داشناكسيون فاشيسم بايد به اطلاع مردم رسانده شود تا خداي نكرده در آينده اتفاقاتي نظير فاجعه اورميه و خوجالي پيش نيايد.ما مطمئن هستيم ارامنه منصف وآگاه
هموطن ما از اقدامات و جنايات ضد بشري ارامنه داشناك و فاشيست هيچگاه حمايت نمي نمايند.

--------------------
سخناني از بزرگان
● هايديگر :
\" اگر زبان ملّتي از بين برود آن ملّت هم از صحنه هستي خارج شده است.\"

● ميلان كوندرا :
\" نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه آن است. بايد كتابهايش را، فرهنگش را، زبانش را از ميان برد. بايد كسي را واداشت كه كتابهاي تازه اي بنويسد ، فرهنگ جديدي را جعل كند و بسازد، تاريخ و زبان جديدي را اختراع كند ، كوتاه زماني بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش مي كند. دنياي اطراف همه چيز را با سرعت بيشتري فراموش مي كند.\"

● ماهاتما گاندي :
\" كسي كه زبان و ادبياتش را نخوانده باشد، تاريخش را نخواهد دانست و آن كس كه تاريخش را نداند آينده اي ندارد.\"

● پروفسور حسابي :
\" نه سبزم نه قرمز ، زبان مادري ام را ياد بگيرم، برايم كافيست.\"

● مثل فرانسوي :
\" كسي كه زبان مادريش را نميداند (ياد نگرفته) وحشي است.\"

● فرانتس فانون :
\" استعمار براي تسلط بر اقوام تحت ستم خود قلبهاي آنان را تحريف و آنان را نابود ميكند.\"

● ابن خلدون :
\"وقتي ملت بزرگي اسير ملتي كوچكتر از خود ميشود، خود را فراموش ميكند.\"

بؤلوم لر
     

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان

سایغاج
rss feed
تهران هاراي: نسلكشي و جنايت توسط ارامنه يا تركان،كدام يك؟
بررسي نسلكشي و جنايت - ارامنه يا تركان ؟
آنا یارپاق       ایلگی      
تعداد بازدیداین مطلب: 0

جنايات و خيانتهاي ارامنه

پيمان قمري (الكساندرپل)

 منبع:‌كتاب 1915

پس از پيمان سور داشناك ها وارد تركيه شدند و در صدد كسب اراضي صوري خود شدند. ارتش تركيه داشناك ها را متوقف كرد. دول غربي از هر تلاشي براي كمك به ارامنه دست بر نمي داشتند. حتي ژنرال ورانگل روس را با لشكري به ترابزون اعزام داشتند. ولي پس از دو ماه، جنگ به نفع تركيه تمام شد.

در سوم دسامبر 1920 بين جمهوري ارمنستان و تركيه پيمان قمري بسته شد و دولت ارمني طبق اين پيمان هيچ گونه حقي نسبت به تركيه نداشته و قرارداد سور ملغي اعلام شد. ارامنه اراضي تصرف شده از جمله كارس، ساري كاميش، ارداهان، آرتوين و باتوم را از دست دادند. طبق اين قرارداد تشكيل هرگونه حكومت در داخل خاك تركيه غيرقابل قبول اعلام شد.

در اين قرارداد ژنرال دراستامات كانايان اشتراك جسته بود. در واقع ارامنه بيشتر او را با لقب درو مي شناسند. او فرد بسيار خونخواري بود كه در جنگ جهاني اول در معيت ارتش روس بود سپس در سال 1918 از جاني ارمنستان به سمت كميسر عالي ارمنستان غربي !!!(ارمنستان خاك تركيه)  منصوب شد. سپس وزير دفاع ارمنستان شد و در جنگ ماه مارس بين آذربايجان و ارمنستان مسلمانان بسياري را كشت. پس از اشغال ارمنستان توسط  بلشويك ها به ايران فرار كرد.

او در جنگ بين المللي دوم فرمانده 812 ارمني ارتش آلمان شد و سرانجام در 1965 در آمريكا مرد.

اين ملعون در سال 1884 در روسيه متولد شده و كينه شديدي نسبت به اسلام داشت. سفير كبير آمريكا در عثماني مارك بريستول در سند شماره 1540 اين گونه مي گويد:

«طبق گزارش يكي از مامورين سفارت كه در اثنا جنگ نزديك ژنرال درو بود از توپ باران روستاهاي بي دفاع توسط  درو پس از اشغال و قتل تمامي افراد آگاهي يافتم. درو و افرادش پس از ورود به روستاها ابتدا آن ها را آتش مي زدند. سپس انسان ها را دسته جمعي مي كشتند و پس از اتمام كار تمامي روستا را آتش مي زدند. بي شك اين يك نسل كشي سازمان يافته عليه مسلمين در آن منطقه بود.»

اسقف اعظم ارامنه كاركين دوم در 29 مي سال 2000 هنگام برگرداندن جنازه او گفت:

«درباره او زبان قاصر است و براي شناختن او بايد به گذشته مان برگرديم. باور دارم كه يادژنرال درو و سربازانش در ذهن جوانان تا ابد باقي خواهد ماند . براي پيروزي هاي بعدي راه را ادامه خواهند داد.»

شح حال ديگري از زبان همان مامور بريستول:

«... سپس سربازان درو آمدند. در جلوي همه آن ها يك دختر بچه مسلمان مو مشكي با چشمان درشتي بود. حدودا 12 ساله به نظر مي رسيد. او را روي خاكستر اشياي باقي مانده از آتش سوزي روستا خواباندند. او را يكي از ارامنه روي پشت خواباند و با تفنگ بين دو سينه او شليك كرد. لباس قزباني غرق خون شد و من آن را مي ديدم.

بعد از او يك پسر بچه 10 يا 12 ساله را آوردند. يك جليقه از چرم خام و يك شلوار كوتاه بر تن داشت. روي صورتش خواباندند. ظرفي كه در دستش بود روي زمين غلطيد و تفنگ بدن او را نيز سوراخ كرد. ... من نتوانستم اين منظره را تحمل كنم... بعد يك افسر نزديك به درو از كشته شدن تمامي جانداران در روستاها خبر داد.»

( توجه كنيد اين اعمال را با سخنان اسقف احمق تر از خودشان )

سخنان ژنذال روس نيكلايف از فرماندهان جبهه قفقاز در آن زمان:

«...هنگامي كه سلاح به دست ارامنه افتاد، سربازان ما سعي در مقابله با اقدامات سنگدلانه آنان كردند... آنان به روي هر جانداري آتش مي گشودند. تا امروزه بسياري از مردم مسلمان را به دلايل نامعلومي كشته اند... جهت مقابه با اين جنايات بي پايان ارامنه در وان از طرف ما يك هيات مشاوره نظامي ايجاد شده است. اين افراد بايد سريعا نظم يابند.»


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir